Member Login

อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ชม
วันนี้ 106
เมื่อวาน 232
ทั้งหมด 1,838,490
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 106
เมื่อวาน 240
ทั้งหมด 2,104,336
ประวัติทนายความ
ปริญญาตรี  
                  -  นิติศาสตร์บัณฑิต (ม.รามคำแหง)
                  -  กำลังศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา (ม.รามคำแหง)
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (ม.รามคำแหง)
วุฒิบัตรการบังคับคดีและการวางทรัพย์ กรมบังคับคดี
วุฒิบัตรการขอวีซ่า (บริษัท ลอว์ไดเจสท์ จำกัด)
วุฒิบัตรกฎหมายการแพทย์และนิติเวช (ม.ธรรมศาสตร์)

ปริญญาตรี
                    - นิติศาสตรบัณฑิต (ม.รามคำแหง)
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

www.lawyerhiso.com
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้   080 - 4777-772, 093-545-5583
E-mail : lawyer_hiso@hotmail.com

 

เว็บสำเร็จรูป
×